Suoraan sisältöön

Mikkelin Toimintakeskus ry

Uutta elämää Groupin taustalla toimii yleishyödyllinen yhdistys Mikkelin Toimintakeskus ry.

Voittoa tavoittelematon yhdistys on perustettu vuonna 1991. Toimintamme on 30-vuotisen historian varrella ammatillistunut, monipuolistunut ja laajentunut niin, että olemme nykyisin merkittävä toimija sekä työllistämisessä että kiertotalouden edistämisessä Mikkelin alueella.

Mitä teemme

Olemme vastuullinen kierrätyksen, kiertotalouden ja työelämän osaaja. Päätoimintojamme ovat kierrätykseen liittyvät palvelut ja tuotteet sekä työllistämiseen ja kuntoutumiseen liittyvät valmennuspalvelut.

Toimintakeskuksella on lahjoituksiin perustuva kierrätystavaroiden vastaanotto, Uutta Elämää Myymälä ja Kahvila sekä eri alojen työosastoja, jotka tarjoavat monipuolisen työ- ja oppimisympäristön arjenhallinnan, työelämävalmiuksien ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

Arvopohja

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja avoimuus.

Vastuullisuus merkitsee meille konkreetteja tekoja, joita teemme kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme luotettava kumppani niin asiakkaillemme kuin yhteistyökumppaneillekin. Teemme työtämme asiantuntemuksella, ja arvioimme ja kehitämme toimintaamme niin, että voimme tarjota asiakastarpeiden mukaisia ja laadukkaita palveluja nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden ja eri sukupuolten tasa-arvon suunnitelmalliseen edistämiseen ja syrjinnän ehkäisyyn. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyömme antavat suuntaviivat monimuotoisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän rakentamiseen.

Viestimme toiminnastamme ja tekemisistämme avoimesti työyhteisön jäsenille, yhteistyökumppaneille ja kuntalaisille, sillä haluamme toimia läpinäkyvästi joka suuntaan.

Kumppanuudet

Toimimme aktiivisesti yhteistyössä julkisten toimijoiden, oppilaitosten ja alueen yhdistysten ja yritysten kanssa.

Olemme solmineet työllisyydenhoitoa koskevan kehittämiskumppanuussopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaisesti Mikkelin kaupunki ostaa yhdistykseltä työllisyydenhoitoon liittyviä palveluja. Yhdistystyöllistämisessä kumppaneitamme ovat tällä hetkellä muun muassa Etelä-Savon Liikunta ry, Mikkelin Seudun Invalidit ry, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry sekä Mikkelin Työttömät ry.

Kiertotalouden edistämisessä kumppaneitamme ovat muun muassa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Metsäsairila Oy.

Toimintalinjat ja yhdistyksen hallinto

Toimintaamme linjataan yhdistyksen strategiassa ja kaksi kertaa vuodessa pidettävissä yhdistyksen kokouksissa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tapahtumat sekä tarkastetaan tilit ja syyskokouksessa hyväksytään tulevan kauden linjaukset talousarvioineen. Joka kolmas vuosi yhdistykselle valitaan uusi hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallituksen toimintakausi on kolme vuotta.

Toimintakaudella 2022-2024 hallituksen puheenjohtajana toimii Armi Salo-Oksa. Varapuheenjohtajana toimii Soile Kuitunen. Muut hallituksen jäsenet ovat Ilkka Sutinen, Jatta Juhola, Anna Reponen ja Sirkka Härkönen, ja varajäsenet Paavo Barck ja Sini Soljasalo.

Operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja apunaan vuodeksi kerrallaan nimetty johtoryhmä.

Talous

Tavoittelemme toiminnassamme taloudellista kestävyyttä ja sitä, että toimintamme on järjestetty taloudellisesti vakaalle pohjalle.

Noudatamme kohtuullisuutta kaikissa hankinnoissa ja taloudellisissa sopimussuhteissa. Suosimme toimijoita, jotka omalla toiminnallaan edistävät kestävän kehityksen periaatteita.

Toimintaamme rahoitetaan palvelu- ja tuotemyynnillä. Merkittävin tulonlähde on Mikkelin kaupungin työllistämispalvelujen kanssa solmittu kumppanuussopimus, joka hyödyttää kuntataloutta ja edistää alueen elinvoimaa monin tavoin.

Toiminnastamme kertyy yhteiskunnallista hyötyä erityisesti siten, että osa työllistetyistä pääsee työllistymis- tai kuntoutusjakson jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille tai lähtee opiskelemaan itselleen uutta ammattia. Samoin kierrätys sekä tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttö tuottavat hyötyjä vähentämällä luonnonvarojen käyttöä ja pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Ohjaamme toiminnan mahdollisen tuoton yhdistyksen perustehtävän ja tavoitteiden edistämiseen.