Suoraan sisältöön

Arkistorekisteri

Rekisterinpitäjä
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kati Tarkiainen

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 560 7205, kati.tarkiainen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Mikkelin Toimintakeskuksen arkistorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyksen dokumenttien arkistointi toiminnan mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Arkistoon tallennetaan yhdistyksen eri toimielinten pöytäkirjat, tilinpäätöstiedot, henkilöstöraportit, myynnin ja toiminnan raportit, tulosraportit, tarjoukset, sopimukset, ohjeet ja määräykset. Osa dokumenteista sisltää hlötietoja, esim. nimi, hetu, yhteystiedot. Osa sisältää tietoja asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto
    • Manuaalista aineistoa ei ole
  • Sähköisesti tallennetut tiedot
    • Järjestelmän (Therefore) käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
    • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
    • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt