Suoraan sisältöön

Hankerekisteri

Rekisterinpitäjä
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tarja Laamanen

Osoite
Savilahdenkatu 10 A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 435 1579, tarja.laamanen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Mikkelin Toimintakeskuksen hankerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hankkeiden asiakirjojen lakisääteinen säilytys

Rekisterin tietosisältö

 • Henkilötiedot
  • etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite, henkilötunnus, sukupuoli
 • Työllisyystilanne
 • Koulutusaste
 • Kotitaloustilanne
 • Taustatekijät
 • Omakohtainen työkykyarvio

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  • Rekisteri säilytetään lukitussa kaapissa, mihin on pääsy henkilöillä, kenellä on asemansa puolesta oikeus päästä ko. tietoihin
 • Sähköisesti tallennetut tiedot
  • Osa rekisterin tiedoista säilytetään muistitikulla, mikä säilytetään manuaalisen aineiston yhteydessä