HANKEREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Nimi
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Tarja Laamanen

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 435 1579, tarja.laamanen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Mikkelin Toimintakeskuksen hankerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
a) Hankkeiden asiakirjojen lakisääteinen säilytys

Rekisterin tietosisältö
a) Henkilötiedot
– etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, spostisoite, hlötunnus, sukupuoli
b) Työllisyystilanne
c) Koulutusaste
d) Kotitaloustilanne
e) Taustatekijät
f) Omakohtainen työkykyarvio

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Rekisteri säilytetään lukitussa kaapissa, mihin on pääsy hlöillä, kenellä on asemansa puolesta oikeus päästä ko. tietoihin.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Osa rekisterin tiedoista säilytetään muistitikulla, mikä säilytetään manuaalisen aineiston yhteydessä.