ASIAKASSUHDEREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Nimi
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Tarja Laamanen

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 435 1579 tarja.laamanen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Mikkelin Toimintakeskuksen asiakassuhderekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteiden ja laskutuksen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö
a) Henkilötiedot
– etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero tai yrityksen vastaavat tiedot
b) Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista
c) Tiedot tilattujen palveluiden ja tuotteiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän (Mavasoft) käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.