Suoraan sisältöön

Asiakassuhderekisteri

Rekisterinpitäjä
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Raviradantie 8-10, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tarja Laamanen

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 435 1579 tarja.laamanen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Mikkelin Toimintakeskuksen asiakassuhderekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteiden ja laskutuksen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

 • Henkilötiedot
  • Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero tai yrityksen vastaavat tiedot
 • Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista
 • Tiedot tilattujen palveluiden ja tuotteiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  • Manuaalista aineistoa ei ole.
 • Sähköisesti tallennetut tiedot
  • Asiakastietoja sisältävän järjestelmän (Mavasoft) käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
  • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
  • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.