Olemme yleishyödyllinen toimija

Mikkelin Toimintakeskus ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää kiertotaloutta, kestävää hyvinvointia ja uudistuvaa tulevaisuutta Etelä-Savossa.

Toimintamme tähtää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään tulevaisuuteen.

Perustehtävämme on tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden siirtymiä koulutukseen ja työelämään ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan osallistua työelämään toimintakykynsä mukaisesti. Perustehtävämme toteuttamiseksi tuotamme erilaisia kartoitus-, kuntoutus- ja työelämäpalveluita sekä harjoitamme kiertotalouteen liittyvää tuotannollista toimintaa.
 

Mitä kaikkea teemme

 • Tarjoamme määräaikaisia työpaikkoja ja mahdollisuuksia suorittaa opintoja työjakson aikana.
 • Tarjoamme työkokeilumahdollisuuksia ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia kuntouttavia palveluja.
 • Myymme lahjoituksena saatuja kierrätystavaroita ja -materiaaleja, sekä Uutta elämä -uusiotuotteita.
 • Huollamme, korjaamme ja myymme kierrätykseen luovutettuja käytettyjä kodinkoneita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja polkupyöriä.
 • Valmistamme Uutta elämä -uusiotuotteita puusta, metallista ja kierrätyskankaista.
 • Teemme tilauksesta katoksia, pihatuotteita, laitureita ja muita tilaajan toivomia tuotteita.
 • Tarjoamme kierrätystavaroiden nouto-, vienti- ja vastaanottopalveluja kotitalouksille ja yrityksille.
 • Teemme pienimuotoisia remontteja kotiin, mökille tai toimistolle sekä erilaisia kiinteistöjen ja pihojen huoltotöitä.
 • Teemme huonekalujen kunnostusta, pintakäsittelyä, verhoilua ja entisöintiä.
 • Teemme alihankintatöitä puu- ja metalliosastoillamme sekä erilaisia kokoonpanotöitä.
 • Palvelemme monipuolisesti sekä henkilö- että yritysasiakkaita.
   

Toimintatapamme

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus, avoimuus ja yhdenvertaisuus.

Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreetteja tekoja, joita teemme kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Se tarkoittaa merkityksellisten työtehtävien ja matalan kynnyksen väylien tarjoamista osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Se tarkoittaa tavaroiden ja materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä luonnonvarojen säästämiseksi ja jätteiden määrän vähentämiseksi. Se tarkoittaa myös asiakkaille, yhteistyökumppaneille tai muille sidosryhmille annettujen lupausten lunastamista ja vastuun ottamista omasta toiminnasta ja työn laadusta.

Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon suunnitelmalliseen edistämiseen ja syrjinnän ehkäisyyn. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme koskee kaikkia meillä työskenteleviä ja antaa suuntaviivat monimuotoisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön rakentamiseen.

Viestimme toiminnastamme ja tekemisistämme avoimesti työyhteisön jäsenille, yhteistyökumppaneille ja kaikille kuntalaisille, sillä haluamme lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä niissä rajoissa, joissa yhdistyksiä koskeva lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden.
 

Toimintalinjat

Toimintaamme linjataan yhdistyksen strategiassa ja kaksi kertaa vuodessa pidettävissä yhdistyksen kokouksissa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tapahtumat sekä tarkastetaan tilit ja syyskokouksessa hyväksytään tulevan kauden linjaukset talousarvioineen. Joka kolmas vuosi yhdistykselle valitaan uusi hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallituksen toimintakausi on kolme vuotta.
 

Yhdistyksen hallitus 2019 – 2021

Puheenjohtaja Armi Salo-Oksa

Jäsenet Pekka Patama, Jatta Juhola, Ilkka Sutinen, Sirkka Härkönen

Varajäsenet Paavo Barck ja Sini Soljasalo

Operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja apunaan vuodeksi kerrallaan nimetty johtoryhmä.
 

Ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuumme toteutuu asiakkaille tuotettavien palveluiden ja yhdistyksen oman toiminnan kautta. Yhdistys tuottaa tavaroiden ja materiaalien vastaanotto- ja noutopalveluja, jotka helpottavat kuluttajien kierrätystä. Asiakkailta kerätyt kierrätystavarat ohjataan ensisijaisesti puhdistettuina uudelleenkäyttöön tai ne huolletaan ja korjataan käyttökelpoisiksi. Materiaaleja käytetään myös uusiotuotteiden valmistamisessa.

Yhdistys on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tehostamalla lajittelua ja vähentämällä jätteiden määrää sekä pyrkimällä nykyistä parempaan materiaalitehokkuuteen valmistamissamme tuotteissa.

Mikkelin Toimintakeskus ry:n ympäristötavoitteena on:

 • Sekajätteen määrän vähentäminen
 • Hankintojen ympäristövaikutuksien vertailu ja huomiointi
 • Ympäristövaikutuksien huomiointi kuljetuksissa
 • Asiakkaidemme ympäristötietoisuuden lisääminen
 • Henkilöstön kouluttaminen tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset ja toimimaan vastuullisesti
   

Kumppanuudet

Teemme aktiivista yhteistyötä työllisyydenhoidon tehtävissä muun muassa Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen, Mikkelin seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP Reitin, Etelä-Savon TE-toimiston, Essoten sekä Esedun ja muiden alueen oppilaitosten kanssa.

Olemme sopineet työllisyydenhoitoa koskevan kehittämiskumppanuussopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa, johon liittyy yhdistystyöllistämistä koskevat sopimukset Etelä-Savon Liikunta ry:n, Mikkelin Seudun Invalidit ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n kanssa.

Lisäksi teemme monipuolista yhteistyötä paikallisten ja maakunnallisten yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme muun muassa mukana Miksein ja MetsäSairilan kanssa kehittämässä EcoSairilan kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskusta.
 

Talous

Tavoittelemme toiminnassamme taloudellista kestävyyttä eli sitä, että toimintamme on järjestetty taloudellisesti vakaalle pohjalle.

Noudatamme maltillista palkkapolitiikkaa ja kohtuullisuutta kaikissa hankinnoissa ja taloudellisissa sopimussuhteissa. Suosimme muita yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja niitä yrityksiä, jotka edistävät toiminnallaan kestävän kehityksen periaatteita.

Toimintaamme rahoitetaan osittain julkisilla varoilla, jotka palautuvat yhteiskunnalle taloudellisena hyötynä monella tavalla. Harjoittamamme työllistämistoiminta hyödyttää kuntataloutta suoraan taloudellisesti ja lisäksi säästöä syntyy kierrätystoiminnan kautta, kun luonnonvaroja käytetään vähemmän. Työllistämistoiminnasta kertyy yhteiskunnalle merkittävää hyötyä myös siten, että osa tukityöllistetyistä pääsee työllistämisjakson jälkeen uuteen työpaikkaan avoimille työmarkkinoille tai lähtee opiskelemaan itselleen uutta ammattia.

Ohjaamme toiminnan mahdollisen tuoton yhdistyksen perustehtävän ja tavoitteiden edistämiseen eli kiertotalouteen ja työllistämiseen.