Suoraan sisältöön
Kierrätys

Julkaistu 08.10.2021

Kysely kierrätyksen ja lajittelun keskus Kiepin tunnettuudesta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelija tekee opinnäytetyönään tunnettuusselvitystä kyselytutkimuksena. Kysely on suunnattu Etelä-Savon maakunnan kuntalaisille ja pk-yrityksille. 

Jos kuulut kohderyhmään, käyttäisitkö ystävällisesti muutaman minuutin aikaasi kyselyyn vastaamiseen. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä yksittäistä vastaaja voida tunnistaa vastausten perusteella. 

Kysely on auki 8.10.-24.10.2021. Käythän ystävällisesti vastaamassa tänä aikana. 

Linkki kyselytutkimukseen:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnsPKuPH59h2E5yfBzpQnFErnu_bYZf0LChwWueOO6NCCwIw/viewform?usp=sf_link