Suoraan sisältöön

Rekisteriselosteet

Mikkelin Toimintakeskus ry pitää henkilörekistereitä kuluttaja- ja valmentautuja-asiakkaista. Rekistereiden ylläpito on välttämätöntä toiminnan mahdollistamiseksi. Henkilötietoja ja rekistereitä säilytetään, käytetään sekä ylläpidetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriselosteet käytettävistä henkilörekistereistä löytyvät vasemmalla olevasta hakemistosta. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tietosuojavastaava, osoite Raviradantie 8-10, 50100 Mikkeli). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tietosuojavastaava, osoite Raviradantie 8-10, 50100 Mikkeli). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).