Mikkelin Toimintakeskus ry pitää henkilörekistereitä kuluttaja- sekä valmentautuja-asiakkaista. Rekistereiden ylläpito on välttämätöntä toiminnan mahdollistamiseksi. Henkilötietoja- ja rekistereitä säilytetään, käytetään sekä ylläpidetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriselosteet käytettävistä henkilörekistereistä löytyvät oikealla olevasta hakemistosta.

Henkilötietojen tarkastuspyynnöt esitetään tietosuojavastaavalle osoitteeseessa Savilahdenkatu 10A, 3 krs. Varaudu esittämään myös henkilötodistus.