Oske – osaamisen kehittämisen pajat

1.8.2017-31.7.2019

Oske-hankkeessa edistetään koulutukseen ohjautumista ja tuetaan vastavalmistuneita ensimmäisen työpaikan saamisessa. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret ja aikuiset, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Kohderyhmänä ovat myös työttömät työnhakijat, jotka ovat esim. työpajojen asiakkaina ja joille ollaan rakentamassa polkua ammatilliseen koulutukseen.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen ja Etelä-Savon ammattiopiston kanssa ja rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.