Olet mukana!  – Osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen -hanke

1.1.2020-31.12.2021

Olet mukana!- hankkeessa rakennetaan väyliä vapaaehtoistyöhön ja sujuvaan työllistymiseen.

Hankkeen aikana syntyy uusia osallisuustyön muotoja, joita viedään lähelle ihmisiä sekä toimintamalli, joka tarjoaa Mikkelin kaupungille vakaan ja neutraalin yhteistyökanavan yhdistyskenttään.

Toimintakeskuksen tavoitteena on lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia päästä osaksi työelämää ja työllistyä. Toimintakeskus vastaa yhdistyksissä olevien työtehtävien kartoittamisesta ja muotoilee niistä uusia työpaikkoja. Toimintakeskus tarjoaa työllistäville yhdistyksille mm. neuvontaa ja koulutusta työkyvyn tukemisessa ja tunnistamisessa. Hankkeessa luodaan myös kiertävien työpaikkaohjaajien palvelumalli, jonka avulla varmistetaan, että asiakkaat saavat mm. tukea tavoitteidensa toteuttamiseen.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n kanssa.