Suoraan sisältöön

Tule meidän tiimiin töihin!


VALMENTAJA (sosiaaliala)
Vahvistamme valmennustiimiämme ja haemme työtoiminnan ohjaustehtäviin asiakastyön ammattilaista tukemaan asiakkaiden vahvuuksien ja voimavarojen löytymistä sekä elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyvien taitojen karttumista.
Tehtävä liittyy Uutta elämää Groupin kuntoutus- ja työelämäpalvelujen palvelukokonaisuuteen, jossa tuotetaan aikuisille suunnattuja yksilö- ja ryhmäpalveluita erilaisissa työympäristöissä sekä soveltuvien osin myös etäpalveluina.

Valmentajan tehtäviin kuuluu mm. työtoimintajakson sisällön suunnittelu ja tarkennettujen osatavoitteiden asettamista, työ- ja toimintakyvyn havainnointia, vahvuuksien ja osaamisten tunnistamista, yleisiin työelämän pelisääntöihin ja työelämätaitoihin valmentamista, asiakkaan tukemista tavoitteiden toteuttamisessa, onnistumisten seuraamista, palautteen antamista ja raportointia sekä yhteistyötä sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyökumppaneihin.


Tehtävä edellyttää

- Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa korkeakoulututkintoa. Syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana valmistuvat huomioidaan.
- Asiakaslähtöistä, motivoivaa ja tavoitteellista työotetta
- Yksilö- ja ryhmäohjauksen taitoja
- Kehitys- ja muutosmyönteistä asennetta
- Joustavuutta ja erinomaisia organisointi-, työyhteisö- ja verkostotyön taitoja
- Innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön


Lisäksi arvostamme
-Sosiaali-, terveys- ja työllisyydenhoidon palveluverkoston tuntemusta
-Hyviä digitaalisia valmiuksia
-Sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua
-Kehittämisajatuksia sekä rohkeutta etsiä uusia ratkaisuja vaihtuvissa tilanteissa


Tarjoamme sinulle merkityksellistä työtä, jossa autat muita ihmisiä onnistumaan omissa tavoitteissaan. Saat työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti samalla kun tukenasi on loistavat työkaverit, kokenut ja apua tarjoava työtiimi sekä koulutus- ja kehitysmyönteinen työyhteisö, joka tukee työhyvinvointiasi ja ammatillista kasvuasi.
Palkkaus Yksityisen sosiaalipalvelualan tes:in mukaan

Uutta elämää Group on vastuullinen kierrätyksen, kiertotalouden ja työelämän osaaja. Päätoimintoja ovat kierrätystuotteisiin ja -palveluihin sekä työllistämistoimintaan liittyvät palvelut. Uutta elämää Groupin taustalla toimii yleishyödyllinen yhdistys Mikkelin Toimintakeskus ry. Kokonaisvaltaisen käsityksen toiminnastamme saat os. www.uuttaelamaa.fi

Lähetä hakemuksesi kirjallisena tai videoituna viimeistään 17.9.2021. Kerro siinä lyhyesti miten osaamisesi, taustasi ja mielenkiinnon kohteesi kytkeytyvät tarjolla olevaan tehtävään.

Lisätiedot ja hakemukset
Valmennuspäällikkö Minna Lunkka, minna.lunkka@toimintakeskus.fi, puh. 045 1276 078 (puhelinaika: ti-to, klo 12-15)