Työjakson tarkoituksena on työn avulla edistää  työ- ja toimintakykyä valmentautujan yksilöllisistä tarpeista ja valmiuksista käsin. Valmentautujien lisäksi työyksiköissä työskentelee työnjohtajia, työvalmentajia ja vastuuvalmentajia. Eri valmentajien avulla valmentautuja saa mm. ohjausta työtehtävien suorittamiseen, elämänhallintaan sekä työelämään liittyviin asioihin.

Työelämälähtöisen valmennusotteen tavoitteena on, että työjakson aikana valmentautujan toimintakyky ja ammatillinen osaaminen lisääntyy ja hänen jatkopolkunsa rakentuu. Toimintakeskus järjestää työntekijöilleen työtoiminnan ohella harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia.

Useat Toimintakeskuksen työyksiköt ovat opinnollistettu eli työjakson aikana voi suorittaa tutkinnoista osasuorituksia ja jopa koko tutkintoja. Opiskelujakson aikana noudatetaan Valo-valmennuksen periaatteita. 

Mikkelin Toimintakeskus ry toteuttaa yhteistyössä Essoten kanssa myös ryhmäpalveluita.  Ryhmätoiminnan aikana osallistujat saavat tietoa, tukea ja ohjausta oman hyvinvointinsa edistämiseen ja elämäntilanteensa selkiyttämiseen. Keskeisenä tavoitteena on kiinnittyminen omien asioiden hoitamiseen. Yleisenä tavoitteena on sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, että hyvinvoinnin edistäminen ryhmätoiminnan ja vertaistuen keinoin. Ryhmiin hakeudutaan sosiaalitoimen tai työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun – TYP Reitin kautta.

Katso ryhmien esitteet alta:

Tutka-työtoiminta

Satama-työtoiminta

Lumo-luontoryhmä


Omavalvontasuunnitelmat:

Omavalvontasuunnitelma kuntouttava työtoiminta

Omavalvontasuunnitelma ryhmäpalvelut

Asiakasohjaus
010 327 2930