HANKEREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Nimi
Mikkelin Toimintakeskus ry 0944845-0

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 327 2940

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Tarja Laamanen

Osoite
Savilahdenkatu 10A, 50100 MIKKELI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 435 1579, tarja.laamanen@toimintakeskus.fi

Rekisterin nimi
Mikkelin Toimintakeskuksen jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
a) Yhdistyksen jäsenistön hallinta

Rekisterin tietosisältö
a) jäsenen nimi

b) jäsenen osoite

c) jäsenen puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas itse

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisteri säilytetään muistitikulla, mikä säilytetään lukitussa kaapissa. Kaappiin on pääsy henkilöillä, kenellä on asemansa puolesta oikeus päästä ko. tietoihin.