Kuntalaisille kysely kiertotalouden palveluista.

Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK)-hanke edistää kiertotalousperiaatteiden jalkautumista Etelä-Savoon. Hankkeen aikana kehitetään neuvontapalveluja ja arkea helpottavia palveluratkaisuja kuntalaisille. Hankkeessa mukana ovat Mikkelin Toimintakeskus ry, Etelä-Savon Koulutus Oy ja XAMK–Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.

Keskeistä kiertotaloudessa on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään käytössä, niiden arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Esimerkkejä kiertotalouden toimintamalleista ovat jakaminen, vuokraus, korjaaminen, kunnostaminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Kiertotalouteen liittyvien palvelujen ja tuotteiden kehitystyössä kuntalaisten tarpeet ovat avainasemassa ja toiveita kartoitetaan kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn pääset tämän linkin kautta ja kaavake täytetään nimettömänä. Vastaamiseen menee vain muutama minuutti, mutta jokainen mielipide on meille arvokas. Kerro mielipiteesi ja vaikuta!

  • 24.05.2019