Uutta osaamista ja työtä kiertotaloudesta

1.2.2019-31.7.2021

UTK-hankkeessa kasvatetaan kiertotalousosaamista ja edistetään kiertotalouden periaatteiden jalkautumista oppilaitoksissa, työpaikoille ja kuluttajien keskuudessa.

Toimintakeskus toimii hankkeessa oppimisympäristönä työelämälähtöisille kiertotalouden koulutuksille ja kehittää kuluttajille, kouluille ja alueen pienyrityksille suunnattuja neuvontapalveluja ja muita arkea helpottavia ratkaisuja, jotka lisäävät kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja ja ymmärrystä siitä, kuinka jokainen voi edistää kiertotalouden ratkaisuja sekä työelämässä että jokapäiväisessä arjessaan. 

Toimintakeskuksen henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa perehdytään muun muassa elinkaariajattelun mukaiseen tuotesuunnitteluun, materiaalituntemukseen ja materiaalien kartoittamiseen sekä kiertotalouden liiketoiminta- ja palvelumalleihin.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.


Kysely kuntalaisille!

Kiertotalouteen liittyvien palvelujen ja tuotteiden kehitystyössä kuntalaisten tarpeet ovat avainasemassa ja toiveita kartoitetaan kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn pääset tämän linkin kautta ja kaavake täytetään nimettömänä. Vastaamiseen menee vain muutama minuutti, mutta jokainen mielipide on meille arvokas. Lämmin kiitos!