EcoSairila – kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus

1.2.2018-31.7.2020

Hankkeessa kehitetään EcoSairilaan rakennettavan vastaanotto-, lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toimintoja ja edistetään EcoSairilan kehittämiskokonaisuutta.

Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat koko toimitusketjuun alkaen tavaroiden ja materiaalien vastaanotosta ja lajittelusta, jatkuen kuljetuksiin ja varastointiin sekä myyntikonseptin kehittämiseen ja jakeluun. Hankkeen aikana kehitetään myös uusia kierrätys- ja jätemateriaalien hyödyntämismenetelmiä, jotka parantavat kierrätysastetta ja luovat liiketaloudellista kannattavuutta alueen kierrätys- ja jätemateriaalien käsittelyyn. 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Mikkelin kehitysyhtiö Miksein ja Metsäsairila Oy:n kanssa.