Suoraan sisältöön
Toimintakeskus

Julkaistu 30.03.2021

Tule meidän tiimiin töihin!

Vahvistamme valmennustiimiämme ja haemme työtoiminnan ohjaustehtäviin joukkuepelaajaa, joka nauttii asiakastyöstä ja kokee omaksi tehtäväkseen asiakkaiden elämänhallinnan tukemisen ja työ- ja toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien edistämisen.

Tehtävä liittyy Uutta elämää Groupin kuntoutus- ja työelämäpalvelujen palvelukokonaisuuteen, jossa tuotetaan aikuisille suunnattuja yksilö- ja ryhmäpalveluita erilaisissa työympäristöissä sekä soveltuvien osin myös kuntouttavia etäpalveluita.

Valmentajan tehtäviin kuuluu mm. kuntoutusjakson sisällön suunnittelu ja tarkennettujen osatavoitteiden asettamista, työ- ja toimintakyvyn havainnointia, vahvuuksien ja osaamisten tunnistamista, yleisiin työelämän pelisääntöihin ja työelämätaitoihin valmentamista, asiakkaan tukemista tavoitteiden toteuttamisessa, tavoitteiden toteutumisen seuraamista sekä palautteen antamista ja raportointia.

Tehtävä edellyttää

  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa korkeakoulututkintoa
  • Asiakaslähtöistä, motivoivaa ja tavoitteellista työotetta
  • Yksilö- ja ryhmäohjauksen taitoja
  • Joustavaa työotetta ja muutosmyönteistä asennetta
  • Erinomaisia organisointi-, työyhteisö- ja verkostoyhteistyötaitoja
  • Innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön

Lisäksi arvostamme

  • Sosiaali-, terveys- ja työllisyydenhoidon palveluverkoston tuntemusta
  • Hyviä digitaalisia valmiuksia
  • Sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua
  • Kehittämisajatuksia sekä rohkeutta etsiä uusia ratkaisuja vaihtuvissa tilanteissa

Mitä tarjoamme

Vastineeksi tarjoamme merkityksellistä työtä, vastuunalaisen tehtäväkokonaisuuden, loistavat työkaverit, kokeneen työtiimin tuen, kattavat henkilöstöedut sekä koulutusmyönteisen työyhteisön, jossa pääset kehittämään omaa työtäsi ja osaamistasi.

Uutta elämää Group on vastuullinen kierrätyksen, kiertotalouden ja työelämän osaaja. Päätoimintoja ovat kierrätystuotteisiin ja -palveluihin sekä työllistämistoimintaan liittyvät palvelut. Uutta elämää Groupin taustalla toimii yleishyödyllinen yhdistys Mikkelin Toimintakeskus ry. Kokonaisvaltaisen käsityksen toiminnastamme saat os. www.uuttaelamaa.fi

Hakeminen

Lähetä hakemuksesi kirjallisena tai videoituna viimeistään 7.4.2021 osoitteeseen minna.lunkka@toimintakeskus.fi. Kerro siinä napakasti miten osaamisesi, taustasi ja mielenkiinnon kohteesi kytkeytyvät tarjolla olevaan tehtävään.

Hakuaika: 7.4.2021. klo 16 saakka
Työ alkaa: 1.5 tai sopimuksen mukaan
Työaika: Kokoaikatyö, 37.5 h/vk
Koeaika: 3 kk
Työ päättyy: Yli 12 kk
Palkkaus: yksityisen sosiaalialan TES
Työaika: Kokoaikatyö, 37.5 h/vk

Lisätiedot ja hakemukset: Valmennuspäällikkö Minna Lunkka, minna.lunkka@toimintakeskus.fi, puh. 045 1276 078 (puhelinaika: ma-to, klo 8-12)